Дніпро ,
вул. Центральна, 2/4
Відеоконсультація

Лабораторний пункт «ОН Лаб Дніпро»

Всі аналізи
ПЛР. РНК вірусу SARS-CoV-2 КОВІД-19 (зішкріб носоглотка)
850 грн.
Антитіла IgМ до SARS-CoV-2
450 грн.
Антитіла IgG до SARS-CoV-2
450 грн.
Гемоглобін (HGB)
100 грн.
Група крові та Резус-належність
240 грн.
Зішкріб на коросту (2 точки)
230 грн.
Зішкріб на Демодекс (2 точки)
400 грн.
Зішкріб на гриби (2 точки)
360 грн.
Зішкріб на коросту (1 точка)
135 грн.
Зішкріб на Демодекс (1 точка)
220 грн.
Зішкріб на гриби (1 точка)
220 грн.
Три склянковий аналіз сечі (ЗАС 3 порції)
300 грн.
Дво склянковий аналіз сечі (ЗАС 2 порції)
240 грн.
Аналіз сечі по Нечипоренко
130 грн.
Загальний аналіз сечі CITO (ЗАС + мікроскопія осаду)
240 грн.
Загальний аналіз сечі (ЗАС + мікроскопія осаду)
160 грн.
Зішкріб на яйця гостриків (Enterobius vermicularis)
180 грн.
Аналіз калу на найпростіші
135 грн.
25-ОН вітамін D (25-гідроксікальциферол)
415 грн.
Аналіз калу на найпростіші
160 грн.
Аналіз калу на гельмінти
160 грн.
Сумарні антитіла до сифілісу (антитіла IgG, IgM, IgA до Treponema pallidum, якісний тест)
260 грн.
Вірус гепатиту С (антитіла до вірусу гепатиту С, anti-HCV, якісний тест)
380 грн.
Вірус гепатиту В (поверхневий антиген вірусу гепатиту В, HBsAg, якісний тест)
330 грн.
Сумарні антитіла до сифілісу (антитіла IgG, IgM, IgA до Treponema pallidum, якісний тест) (10024-ДП), Вірус гепатиту В (поверхневий антиген вірусу гепатиту В, HBsAg, якісний тест) (10022-ДП), Вірус гепатиту С (антитіла до вірусу гепатиту С, anti-HCV, якісний тест) (10023-ДП), Антитіла до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) (11095-ДП)
1250 грн.
Мікроскопія урогенітального зішкрібу
170 грн.
Мікроскопія секрету передміхурової залози
170 грн.
Риноцитограма (назоцитограма)
135 грн.
Цитологічне дослідження пунктату молочної залози
140 грн.
Зішкріб на кольпоцитологію
82 грн.
Цитологічне дослідження виділень з молочної залози
140 грн.
Зішкріб на атипові клітини + мікроскопія
270 грн.
Пакет №49 "Біохімічне дослідження крові (повний)" (АлАт, АсАТ, ГГТ, креатинин, сечовина, сечова кислота, лужна фосфотаза, заг.білок, альбумін, білірубіни, глюкоза, холестерин, α-, β-, пре-β-ліпопротеїди, тригліцериди, ІА)
760 грн.
Пакет №48 "Біохімічне дослідження крові (малий)" (АлАт, АсАТ, ГГТ, креатинин, сечовина, сечова кислота, білірубіни, глюкоза, холестерин)
610 грн.
Пакет №45 "Ниркові проби (повний)" (креатинин, сечовина, сечова кислота, заг.білок, альбумін)
410 грн.
Пакет №44 "Ниркові проби (малий)" (креатинин, сечовина, сечова кислота)
210 грн.
Пакет №43 "Печінкові проби (повний)" (АлАт, АсАт, ГГТ, альбумін, білірубіни, лужна фосфотаза, заг.білок, глюкоза, холестерин)
550 грн.
Пакет №42 "Печінкові проби (малий)" (АлАт, АсАт, ГГТ, альбумін, білірубіни, лужна фосфотаза)
520 грн.
Пакет №36 "Ліпідограма" (холестерин, α-, β-, пре-β-ліпопротеїди, тригліцериди, ІА)
310 грн.
Ліпіди низької щільності (ЛНЩ, β-ліпопротеїди)
90 грн.
Ліпіди високої щільності (ЛВЩ, α-ліпопротеїди)
90 грн.
Холестерин
90 грн.
Тригліцериди
90 грн.
Сечовина
80 грн.
Сечова кислота
80 грн.
Креатинін
90 грн.
Загальний білок
90 грн.
Тимолова проба
90 грн.
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
90 грн.
Глюкоза (венозна кров)
120 грн.
Альбумін
160 грн.
Білірубін (загальний, прямий, непрямий)
210 грн.
Альфа-амілаза (α-амілаза)
90 грн.
Лужна фосфотаза
90 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
90 грн.
Аланінамінотранфераза (АлАТ)
90 грн.
Глюкозотолерантний тест 3-кратно
255 грн.
Глюкозотолерантний тест 2-кратно
170 грн.
Пакет №50 "Коагулограма" (ПТЧ, ПТІ, ТЧ, МНС, фібриноген, АЧТЧ)
465 грн.
Протромбіновий час (ТЧ, ТІ, МНС)
150 грн.
Протромбіновий час (ТЧ, ТІ, МНС)
51 грн.
Спермограма
470 грн.
Пакет №02.07."Чоловічий гормональний статус" (Т віл., альбумін, ГСПГ, ДГЕА-С)
510 грн.
Пакет №02.14."Тестостерон-комплекс" (альбумін, Т заг., Т віл., Т біодоступний, ГСПГ)
240 грн.
Пакет №02.08."Індекс вільного тестостерону" (Т заг., ГСПГ, ІВТ)
150 грн.
Пакет №02.09."Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, ЛГ, АМГ)
610 грн.
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS)
495 грн.
Пакет №02.06."Контроль першої фази МЦ" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ, Е2)
510 грн.
Пакет №02.05."Контроль другої фази МЦ" (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон)
510 грн.
Пакет №02.02."Жіночій гормональний статус" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, Е2,Т заг., кортизол)
860 грн.
Секс-зв'язуючий глобулін (ГСПГ, SHBG)
190 грн.
Тестостерон вільний (Т вільний)
230 грн.
Тестостерон загальний (Т загальний)
190 грн.
Естрадіол (Е2)
190 грн.
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
190 грн.
Лютеінізуючий гормон (ЛГ)
190 грн.
Пролактин (ПРЛ, PRL)
190 грн.
Прогестерон
190 грн.
β-хоріонічний гонадотропін людини загальний (β-ХГЛ загальний)
210 грн.
Пакет №04.03."Індекс НОМА" (глюкоза, інсулін, індекс НОМА-IR)
230 грн.
Інсулін
175 грн.
Пакет №01.06."Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.)
410 грн.
Пакет №01.07."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 заг., Т4 віл., Т3 заг., Т3 віл.)
610 грн.
Пакет №01.03."Діагностика аутоімунного тиреоїдиту" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО, АТ ТГ)
680 грн.
Пакет №01.15."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО)
510 грн.
Пакет №01.11."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ ТПО)
500 грн.
Антитіла до тиреоперексидази (АТ ТПО, anti-ТРО)
175 грн.
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ)
200 грн.
Тиреотропний гормон (ТТГ)
170 грн.
Тиреоглобулін (ТГ)
200 грн.
Тироксин вільний (Т4 вільний)
170 грн.
Тироксин загальний (Т4 загальний)
170 грн.
Трийодтиронин вільний (Т3 вільний)
170 грн.
Трийодтиронин загальний (Т3 загальний)
190 грн.
Пакет №03.02."Функціональний стан кори надниркової залози" (ДГЕА-С, кортизол, Т заг., ГСПГ)
510 грн.
17-α-оксіпрогестерон (17-α-ОНР)
190 грн.
Кортизол в сироватці
250 грн.
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С, DHEA-s)
190 грн.
Пакет №06.02."Жіноча онкологічна панель (повний)" (ТГ, кальцитонін, СА 15-3, СА 19-9, СА-125, НЕ-4, індекс ROMA, РЕА)
400 грн.
Пакет №06.05."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, РЕА, АФП онко, ПСА віл., ПСА заг., відношення ПСА віл./заг.)
670 грн.
HE-4, онкомаркер яєчників
184 грн.
Пакет №06.06."Онкоризик щитоподібної залози" (тиреоглобулін, кальцитонін)
215 грн.
Кальцитонін
135 грн.
СА - 125 (онкомаркер яєчників)
202 грн.
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)
190 грн.
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)
190 грн.
СА 15-3 (онкомаркер молочної залози)
205 грн.
СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура)
205 грн.
α-фетопротеін онко (АФП-онко)
180 грн.
Раково-ембріональний антиген (CEA, РЕА)
180 грн.
Пакет №06.01."Жіноча онкологічна панель" (ТГ, СА 15-3, СА 19-9, СА-125, НЕ-4, індекс ROMA, РЕА)
998 грн.
Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., відношення ПСА віл./ПСА заг.)
305 грн.
Антитіла IgG до Opisthorchis falineus (Опісторхоз)
170 грн.
Антитіла IgG до Trichinella spiralis (Трихінельоз)
170 грн.
Антитіла IgG до Echinococcus granulosu (Ехінокок)
170 грн.
Пакет №10.05."Гельмінти IgG" (Echinococcus granulosu, Trichinella spiralis, Opisthorchis falineus, Tocsocara canis)
250 грн.
Пакет №10.03."Паразитарний" (IgG до Echinococcus granulosu, Trichinella spiralis, Opisthorchis falineus, Tocsocara canis, Ascaris lumbrikoides, АТ сумарні до Giardia lamblia
501 грн.
Антитіла сумарні до Lamblia intestinalis (Лямбліоз, Giardia Lamblia)
180 грн.
Антитіла IgG до Tocsocara canis (Токсокароз)
180 грн.
Антитіла IgG до Ascaris lumbrikoides (Аскаридоз)
180 грн.
Антитіла сумарні до Helicobacter pylori (Хелікобактеріоз, IgA+M+G до Helicobacter pylori)
180 грн.
Антитіла до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2)
260 грн.
Антитіла до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2)
220 грн.
Антитіла IgG до нуклеарного (пізнього, ядерного) антигену вірусу Епштейн-Барр (anti-VEB-VCA-IgG)
190 грн.
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi
105 грн.
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi
105 грн.
Антитіла IgМ до Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз)
70 грн.
Авідність антитіл lgG до вірусу простого герпесу 1/2 (HSV 1/2, авідність lgG)
100 грн.
Антитіла IgА до Mycoplasma hominis (Мікоплазмоз)
73 грн.
Антитіла IgG до Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз)
180 грн.
Пакет №08.05."TORCH IgG,IgM+Chlamydia trachomatis" (IgM та IgG до HSV 1/2, CMV TOXO; IgА та IgG до Chlamydia trachomatis")
445 грн.
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV, IgM)
190 грн.
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV, IgG)
190 грн.
Авідність антитіл lgG до цитомегаловірусу (CMV, lgG авідність)
201 грн.
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis (Хламідіоз)
170 грн.
Антитіла IgG до капсидного (раннього) антигену вірусу Епштейн-Барр (anti-IgG VEB-VCA)
170 грн.
Антитіла IgM до капсидного (раннього) антигену вірусу Епштейн-Барр (anti-IgM VEB-VCA)
170 грн.
Пакет №09.06."Урогенітальний" (IgG к Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis)
365 грн.
Антитіла IgM до вірусу герпесу 1/2 (HSV 1/2, герпевірус-людини 1/2 типів)
160 грн.
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 (HSV 1/2)
160 грн.
Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum (Уреаплазмоз)
160 грн.
Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis (Трихомоніаз)
160 грн.
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis (Мікоплазмоз)
160 грн.
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis (Хламідіоз)
160 грн.
Антитіла IgA до Ureaplasma urealyticum (Уреаплазмоз)
160 грн.
Антитіла IgA до Trichomonas vaginalis (Трихомоніаз)
160 грн.
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis (Хламідіоз)
160 грн.
ПЛР. Пакет №08.25."Герпевірусна інфекція" (кількісне визначення, зішкріб, слина, кров, 1. CMV, 2. HSV 1/2 типів, 3.HHV 6)
280 грн.
ПЛР. Пакет №08.25."Герпевірусна інфекція" (якісне визначення, зішкріб, слина, кров, 1. CMV, 2. HSV 1/2 типів, 3.HHV 6)
440 грн.
ПЛР. Пакет №08.24."Герпес комплекс (повний)" (кількісне визначення, зішкріб, слина, кров, 1. CMV, 2. HSV 1/2 типів, 3. VZV, 4. HHV 6 тип)
815 грн.
ПЛР. Пакет №08.24."Герпес комплекс (повний)" (якісне визначення, зішкріб, слина, кров, 1. CMV, 2. HSV 1/2 типів, 3. VZV, 4. HHV 6 тип)
620 грн.
ПЛР. HHV 6. Вірус герпеса людини 6 тип (кількісне визначення, зішкріб, слина, кров)
280 грн.
ПЛР. HHV 6. Вірус герпеса людини 6 тип (якісне визначення, зішкріб, слина, кров)
200 грн.
ПЛР. Фемофлор-Скрін (Флороценоз, мікрофлора піхви: ЗБМ, Lactobacillus spp., Gardnarella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma spp., Candida, Mycoplasma hominis/genitalium, Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, CMV)
1210 грн.
ПЛР. Вірус Епштейн-Барр (VEB) (кількісне визначення, букальний, у/г зішкріб, слина, кров)
130 грн.
ПЛР. Вірус Епштейн-Барр (VEB) (якісне визначення, букальний, у/г зішкріб, слина, кров)
85 грн.
ПЛР. Андрофлор-Скрін (Андроценоз: загальна бактеріальна маса, Lactobaccilus spp., Ureaplasma spp., Candida spp., Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp., Mycoplasma hominis/genitalium, Staphylococcus spp./streptococcus spp, Garednerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae.
1004 грн.
ПЛР. Фемофлор 16 (мікрофлора піхви: Lactobacillus spp, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp. Eubacterium spp. Sneathia spp., Leptotrihia spp., Fusobacterium spp. Veilonella spp., Megasphaera spp., Dialister spp. Lachnobacterium spp. Clostridium spp. Mobiluncus spp., Corynebacterium spp. Peptostreptococcus spp. Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp. Mycoplasma genitalium)
1210 грн.
ПЛР. Фемофлор 8 (мікрофлора піхви: Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp.; Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp. Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium. Candida spp)
1110 грн.
ПЛР. Фемофлор 4 (мікрофлора піхви: Lactobacillus spp., анаеробні мікроорганізми, Candida spp)
510 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 31,33 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
290 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 31,33 (якісне визначення, у/г зішкріб)
220 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 16,18 (якісне визначення, у/г зішкріб)
220 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 6,11 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
300 грн.
Квант 21. ПЛР. ВПЛ типи: 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68, 73,82 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
1550 грн.
Квант 12. ПЛР. ВПЛ ВКР типи: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (якісне визначення, у/г зішкріб)
850 грн.
Квант 4. ПЛР. ВПЛ типи: 6,11,16,18 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
420 грн.
Квант 4. ПЛР. ВПЛ типи: 6,11,16,18 (якісне визначення, у/г зішкріб)
320 грн.
ПЛР. Вірус простого герпесу тип 1/2 (HSV 1/2) (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
205 грн.
ПЛР. Вірус вітрянної віспи та оперізуючого герпесу (VVZ) (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
410 грн.
ПЛР. Вірус вітрянної віспи та оперізуючого герпесу (VVZ) (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
190 грн.
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV) (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
280 грн.
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV) (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
190 грн.
ПЛР. Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб, кількісне визначення, Гарднерельоз)
280 грн.
ПЦР. Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення, Гарднерельоз)
190 грн.
ПЛР. Candida albicans (у/г зішкріб, кількісне визначення, Кандідоз)
280 грн.
ПЛР. Candida albicans (у/г зішкріб, якісне визначення, Кандідоз)
180 грн.
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб, кількісне визначення, Гонорея)
280 грн.
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб, якісне визначення, Гонорея)
190 грн.
ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, кількісне визначення, Трихомоніаз)
280 грн.
ПЛР. Treponema pallidum (у/г зішкріб, кількісне визначення, сифіліс)
300 грн.
ПЛР. Treponema pallidum (у/г зішкріб, якісне визначення, сифіліс)
200 грн.
ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, кількісне визначення, Мікоплазмоз)
290 грн.
ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, кількісне визначення, Мікоплазмоз)
290 грн.
ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, кількісне визначення, Хламідіоз)
310 грн.
ПЛР. Пакет №08.23."Герпес комплекс (великий)" (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров. 1. CMV 2. HSV 1/2 типів 3. VZV)
610 грн.
ПЛР. Пакет №08.23."Герпес комплекс (великий)" (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров. 1. CMV 2. HSV 1/2 типів 3. VZV)
460 грн.
ПЛР. Пакет №08.22."Герпес комплекс (малий)" (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров. 1. CMV 2. HSV 1/2 типів)
410 грн.
ПЛР. Пакет №09.04."Урогенітальний (повний)" (кількісне визначення, у/г зішкріб, 1. Gardnerella vaginalis 2. Mycoplasma genitalium 3. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 4. Trichomonas vaginalis 5. Chlamydia trachomatis 6. Mycoplasma hominis 7. Neisseria gonorrhoeae 8. Candida albicans 9. CMV 10. HSV 1/2 типів 11. ВПЛ 16,18 типів)
2110 грн.
ПЛР. Пакет №09.04."Урогенітальний (повний)" (якісне визначення, у/г зішкріб, 1. Gardnerella vaginalis 2. Mycoplasma genitalium 3. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 4. Trichomonas vaginalis 5. Chlamydia trachomatis 6. Mycoplasma hominis 7. Neisseria gonorrhoeae 8. Candida albicans 9. CMV 10. HSV 1/2 типів 11. ВПЛ 16,18 типів)
1810 грн.
ПЛР. Пакет №09.03."Урогенітальний (великий)" (кількісне визначення, у/г зішкріб. 1. Gardnerella vaginalis 2. Mycoplasma genitalium 3. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 4. Trichomonas vaginalis 5. Chlamydia trachomatis 6. Mycoplasma hominis 7. Neisseria gonorrhoeae 8. Treponema pallidum)
910 грн.
ПЛР. Пакет №09.03."Урогенітальний (великий)" (якісне визначення, у/г зішкріб. 1. Gardnerella vaginalis 2. Mycoplasma genitalium 3. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 4. Trichomonas vaginalis 5. Chlamydia trachomatis 6. Mycoplasma hominis 7. Neisseria gonorrhoeae 8. Treponema pallidum)
860 грн.
ПЛР. Пакет №09.02."Урогенітальний (малий)" (кількісне визначення, у/г зішкріб. 1. Chlamidia trachomatis, 2. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 3. Mycoplasma genitalium
710 грн.
ПЛР. Пакет №09.02."Урогенітальний (малий)" (якісне визначення, у/г зішкріб. 1. Chlamidia trachomatis, 2. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 3. Mycoplasma genitalium)
610 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 16,18 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
295 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 6,11 (якісне визначення, у/г зішкріб)
205 грн.
Квант 12. ПЛР. ВПЛ ВКР типи: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
905 грн.
ПЛР. Вірус простого герпесу тип 1/2 (HSV 1/2) (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
305 грн.
ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення, Трихомоніаз)
190 грн.
ПЛР. Ureaplasma urealyticum/parvum (у/г зішкріб, кількісне визначення, Уреаплазмоз)
290 грн.
ПЛР. Ureaplasma urealyticum/parvum (у/г зішкріб, якісне визначення, Уреаплазмоз)
200 грн.
ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визначення, Мікоплазмоз)
190 грн.
ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначеня, Мікоплазмоз)
200 грн.
ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначеня, Хламідіоз)
260 грн.
ПЛР. Пакет №08.22."Герпес комплекс (малий)" (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров. 1. CMV 2. HSV 1/2 типів)
310 грн.
Первинний прийом лікаря акушера-гінеколога без УЗД
360 грн.
Повторний консультативний прийом лікаря акушера-гінеколога
330 грн.
Повторний діагностичний прийом лікаря акушера-гінеколога
350 грн.
Первинний прийом лікаря акушера-гінеколога з УЗД
650 грн.
УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальне (матка, придатки)
340 грн.
Первинний прийом лікаря-уролога
380 грн.
Первинний прийом лікаря-уролога включаючи УЗД
600 грн.
Повторний прийом лікаря-уролога
320 грн.
Консультація терапевта
350 грн.
Консультація невролога
370 грн.
ОНЛАЙН Консультація невролога
370 грн.
Консультація гастроентеролога
370 грн.
ОНЛАЙН консультація гастроентеролога
370 грн.
Консультація гастроентеролога (кандидат медичних наук)
500 грн.
ОНЛАЙН Консультація гастроентеролога (кандидат медичних наук)
500 грн.

Лабораторний пункт «ОН Лаб Дніпро» включає платну лабораторію в Дніпрі та кабінети прийому лікарів (гінеколога та уролога) з можливістю проведення ультразвукового дослідження (УЗД) прямо на прийомі. Лабораторні аналізи грають ключову роль в постановці точного діагнозу і дозволяють моніторити ефективність призначеного лікування.

Види аналізів в «ОН Лаб Дніпро»

У «ОН Лаб Дніпро» проводиться широкий спектр лабораторних досліджень для діагностики захворювань різної природи. Лабораторія в Дніпрі виконує наступні види аналізів:

 • аналізи крові (клінічний, біохімічні, визначення рівня гормонів у сиворотці крові);
 • аналізи сечі (клінічний, аналіз сечі по Нечипоренко, аналіз сечі за Зимницьким, аналіз добової сечі);
 • діагностику коронавірусної інфекції (ПЛР-тест для виявлення коронавірусної РНК, визначення рівнів антитіл до вірусу);
 • виявлення інфекційних захворювань (вірусних гепатитів, ВІЛ, інфікування герпесвірусами, бактерією);
 • мазки для визначення збудників венеричних захворювань (вірусу папіломи людини, хламідій, трихомонад, мікоплазм, уреаплазм, гарднерел, грибків роду кандида);
 • визначення чутливості флори до дії антибактеріальних препаратів.

Забір мазків для діагностики венеричних захворювань можливий прямо на прийомі у лікаря. Доступні такі види прийому фахівців:

 • прийом гінеколога з УЗД;
 • прийом гінеколога без УЗД;
 • прийом уролога з УЗД;
 • прийом уролога без УЗД.

Забір аналізів в «ОН Лаб Дніпро» відбувається щодня за попереднім записом. Дізнатися вартість аналізів в лабораторії та записатися на прийом можна цілодобово по телефону або на сайті.

Наші переваги
Цілодобова підтримка пацієнтів
Комфортні умови здачі
Онлайн оплата на сайті
Всі відділення лабораторії

Адреса: Дніпро, вул. Центральна, 2/4

Приймаємо: ПН-НД 7:00 - 20:00
Запис по телефону: 0 800 30 30 17 цiлодобово
Підготовка до аналізів

Результати дослідження крові залежать від фізіологічного стану людини в період здачі аналізу. Тому перед проведенням біохімічних, гормональних, гематологічних та комплексних імунологічних аналізів крові бажано дотримуватися загальних правил підготовки до досліджень:

 • Кров рекомендується здавати вранці, натщесерце (бажано не приймати їжу за 8 годин до дослідження, але голодування понад 14 годин не рекомендується). Напередодні важливо уникати харчових перевантажень організму. Пити воду можна у звичайній кількості, а від вживання алкогольних напоїв слід утриматися. Як мінімум за годину до дослідження необхідно відмовитися від куріння. Напередодні дослідження важливо виключити фізичні і емоційні перевантаження організму.
 • За 10-20 хвилин до здачі аналізу крові рекомендується відпочити, бажано посидіти. Для цього бажано прийти в медичний центр заздалегідь.
 • При прийомі лікарських препаратів слід проконсультуватися з лікарем про можливість перерви в прийомі ліків перед дослідженням і про тривалість цієї перерви, якщо вона можлива.
 • Небажано здавати аналіз крові після інструментального обстеження, фізіотерапевтичних і інших медичних процедур.
 • Якщо лабораторне дослідження крові проводиться кілька разів, в якості контролю динаміки перебігу захворювання, для найбільш точних результатів слід здавати його в однакових умовах (в одній лабораторії, в один час доби).

Екстрені дослідження і тести на інфекції, до яких неможливо підготуватися з дотриманням всіх правил, бажано здавати натщесерце (не їсти за 4-6 годин до дослідження). Глюкозотолерантний тест також здається вранці натщесерце (голодувати потрібно не менше 12, але не більше 16 годин).

Строго натщесерце, після 12-14 годин голодування, здається кров для визначення параметрів ліпідного профілю:

 • холестеролу;
 • ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ);
 • ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ);
 • ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ);
 • тригліцеридів;
 • аполіпопротеїну А1;
 • аполіпопротеїну В;
 • ліпопротеїну.

За 1-2 дні до збору сечі важливо виключити фактори, які можуть змінити результати аналізу:

 • продукти, які можуть змінити колір сечі (наприклад, яскраво забарвлені фрукти, овочі і страви з них, копченості, солодке і маринади);
 • алкоголь, прийом вітамінів, біодобавок, діуретиків;
 • серйозні фізичні навантаження, баню і сауну.

Менструація, інфекційне захворювання з підвищенням температури або значне підвищення артеріального тиску - є причиною для перенесення терміну здачі аналізу.

Сеча збирається в одноразові стерильні ємності, доступні в будь-якій аптеці. До початку сечовипускання необхідно провести гігієну зовнішніх статевих органів.

Існує кілька видів аналізів сечі:

 • аналіз сечі по Нечипоренко;
 • загальноклінічний аналіз сечі;
 • бактеріологічний аналіз сечі.

Для аналізу сечі по Нечипоренко збирається середня порція ранкової сечі відразу після сну. Сечу збирають в спеціальний посуд, який можна купити в аптеці.

Перед збором сечі зробити туалет зовнішніх статевих органів. Жінки проводять туалет у напрямку спереду назад слабким мильним розчином. Аналіз не проводиться в дні менструації.

Після гігієнічних процедур слід почати сечовипускання в унітаз, потім затримати його і виділити сечу в спеціальний посуд в кількості 10-20 мл. Після цього сечовипускання завершується в унітаз. Зібрана сеча передається в лабораторію для аналізу.

Для загальноклінічного аналізу необхідно зібрати всю ранкову сечу, ретельно перемішати її, і відлити приблизно 50-100 мл в стерильний контейнер. Контейнер слід доставити в лабораторію в максимально короткий терміни, оскільки аналіз повинен бути виконаний протягом 2 годин після збору сечі.

Для бактеріологічного аналізу сечі використовують середню ранкову порцію сечі (в обсязі 10-20 мл), яку збирають в спеціальну ємність з дотриманням умов стерильності і доставляють в медичну лабораторію. Сечу необхідно здати до початку антибактеріальної терапії або через 3 дні після неї.

Перед збором сечі проводиться ретельний туалет зовнішніх статевих органів і області заднього проходу теплою кип'яченою водою. Чоловікам необхідно приділити особливу увагу обробці отвору сечовипускального каналу, а жінкам - піхви. При проведенні туалету можна використовувати дезінфектанти, оскільки при попаданні в пробу вони можуть пригнічувати ріст мікроорганізмів.

За 3-4 дні до аналізу калу слід скасувати прийом проносних препаратів, касторової і вазелінової олії, відмовитися від введення ректальних свічок. Для дослідження не використовується кал, отриманий після клізми або прийому барію (при рентгенівському обстеженні). Кал на кишковий дисбактеріоз збирають до початку лікування хіміотерапевтичними і антибактеріальними препаратами. Збір матеріалу на дослідження бажано проводити до призначення антибіотиків (якщо це неможливо, то тільки через 12 годин після відміни препарату).

Для збору калу використовують стерильне підкладне судно і одноразовий контейнер з кришкою, що загвинчується і ложечкою. Підкладне судно попередньо обробляють дезинфікуючим засобом, ретельно промивають проточною водою і споліскують окропом.

Перед збором аналізу слід помочитися в унітаз, потім шляхом природної дефекації в підкладне судно зібрати випорожнення (при цьому важливо простежити, щоб у нього не потрапила сеча). Після цього кал збирається в одноразовий контейнер, який необхідно щільно закрити, і доставляється в медичний центр протягом 3 годин з моменту збору аналізу. Протягом цього часу матеріал слід зберігати при температурі від + 2 ° С до + 8 ° С, не допускаючи його заморожування.


Пункти ОН Лаб
Ліцензія згідно Наказу МОЗ України № 2005 від 09.10.2019 року

Записатись на прийом

Додані послуги
При оплаті на сайті:
0 грн.
При оплаті в мед. центрі:
0 грн.
 • ПІБ:
 • E-mail:
 • Телефон:
 • Клініка:
 • Відділення:
 • Лікар:
 • Послуга:
 • Сума до оплати: грн.

Задати своє питання

Відгук або пропозиція щодо роботи

Уточнити ціну

Дзвінок в один клік

Subscribe form
Чекліст зі здоров’я
в подарунок за підписку!
На вказаний Вами email було відправлено листа для підтвердження підписки.
Ви вже залишали свої дані.
Сталася помилка.
loading