Полтава ,
вул. Пушкіна, 47
Відеоконсультація

Лабораторний пункт «ОН Лаб Полтава»

Всі аналізи
ПЛР. РНК вірусу SARS-CoV-2 КОВІД-19 (зішкріб носоглотка)
880 грн.
Антитіла IgМ до SARS-CoV-2
260 грн.
Антитіла IgG до SARS-CoV-2
260 грн.
Експрес-тест на СOVID-19 lgG/lgM
450 грн.
Гемоглобін (HGB)
150 грн.
Клінічний аналіз крові (ЗАК + лейкоформула)
170 грн.
Група крові та Резус-належність
210 грн.
25-ОН вітамін D (25-гідроксікальциферол)
530 грн.
Аналіз калу на найпростіші
160 грн.
Аналіз калу на гельмінти
160 грн.
Зішкріб на яйця гостриків (Enterobius vermicularis)
100 грн.
Аналіз калу (копрограма)
145 грн.
Загальний аналіз сечі (ЗАС + мікроскопія осаду)
110 грн.
Три склянковий аналіз сечі (ЗАС 3 порції)
300 грн.
Дво склянковий аналіз сечі (ЗАС 2 порції)
200 грн.
Аналіз сечі по Нечипоренко
110 грн.
Зішкріб на коросту (2 точки)
120 грн.
Зішкріб на коросту (1 точка)
120 грн.
Зішкріб на Демодекс (2 точки)
120 грн.
Зішкріб на Демодекс (1 точка)
120 грн.
Зішкріб на гриби (2 точки)
120 грн.
Зішкріб на гриби (1 точка)
120 грн.
Сумарні антитіла до сифілісу (антитіла IgG, IgM, IgA до Treponema pallidum, якісний тест)
180 грн.
Вірус гепатиту С (антитіла до вірусу гепатиту С, anti-HCV, якісний тест)
160 грн.
Вірус гепатиту В (поверхневий антиген вірусу гепатиту В, HBsAg, якісний тест)
170 грн.
Зішкріб на атипові клітини стравоходу
160 грн.
Риноцитограма (назоцитограма)
130 грн.
Цитологічне дослідження пунктату молочної залози
150 грн.
Мікроскопія урогенітального зішкрібу
150 грн.
Мікроскопія секрету передміхурової залози
150 грн.
Зішкріб на атипові клітини з гладкої поверхні шкіри
160 грн.
Зішкріб на кольпоцитологію
160 грн.
Цитологічне дослідження виділень з молочної залози
150 грн.
Зішкріб на атипові клітини + мікроскопія
150 грн.
Глюкозотолерантний тест 3-кратно
240 грн.
Глюкозотолерантний тест 2-кратно
160 грн.
Пакет №48 "Біохімічне дослідження крові (малий)" (АлАт, АсАТ, ГГТ, креатинин, сечовина, сечова кислота, білірубіни, глюкоза, холестерин)
500 грн.
Пакет №45 "Ниркові проби (повний)" (креатинин, сечовина, сечова кислота, заг.білок, альбумін)
260 грн.
Пакет №43 "Печінкові проби (повний)" (АлАт, АсАт, ГГТ, альбумін, білірубіни, лужна фосфотаза, заг.білок, глюкоза, холестерин)
500 грн.
Пакет №49 "Біохімічне дослідження крові (повний)"
840 грн.
Пакет №44 "Ниркові проби (малий)" (креатинин, сечовина, сечова кислота)
160 грн.
Пакет №42 "Печінкові проби (малий)" (АлАт, АсАт, ГГТ, альбумін, білірубіни, лужна фосфотаза)
340 грн.
Пакет №36 "Ліпідограма" (холестерин, α-, β-, пре-β-ліпопротеїди, тригліцериди, ІА)
250 грн.
Ліпіди низької щільності (ЛНЩ, β-ліпопротеїди)
60 грн.
Ліпіди високої щільності (ЛВЩ, α-ліпопротеїди)
60 грн.
Тригліцериди
60 грн.
Сечовина
60 грн.
Сечова кислота
60 грн.
Креатинін
60 грн.
Загальний білок
60 грн.
Тимолова проба
60 грн.
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
60 грн.
Глюкоза (венозна кров)
90 грн.
Альбумін
60 грн.
Білірубін (загальний, прямий, непрямий)
60 грн.
Альфа-амілаза (α-амілаза)
60 грн.
Лужна фосфотаза
60 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
60 грн.
Аланінамінотрансфераза (АлАТ)
70 грн.
Холестерин
60 грн.
Протромбіновий час (ТЧ, ТІ, МНС)
110 грн.
Пакет №50 "Коагулограма"
300 грн.
Пакет №02.07."Чоловічий гормональний статус" (Т віл., альбумін, ГСПГ, ДГЕА-С)
450 грн.
Пакет №02.14."Тестостерон-комплекс" (альбумін, Т заг., Т віл., Т біодоступний, ГСПГ)
400 грн.
Пакет №02.08."Індекс вільного тестостерону" (Т заг., ГСПГ, ІВТ)
310 грн.
Пакет №02.09."Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, ЛГ, АМГ)
620 грн.
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS)
450 грн.
Пакет №02.06."Контроль першої фази МЦ" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ, Е2)
450 грн.
Пакет №02.05."Контроль другої фази МЦ" (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон)
450 грн.
Пакет №02.02."Жіночій гормональний статус" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, Е2,Т заг., кортизол)
880 грн.
Секс-зв'язуючий глобулін (ГСПГ, SHBG)
180 грн.
Тестостерон вільний (Т вільний)
200 грн.
Тестостерон загальний (Т загальний)
160 грн.
Естрадіол (Е2)
160 грн.
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
160 грн.
Лютеінізуючий гормон (ЛГ)
160 грн.
Пролактин (ПРЛ, PRL)
160 грн.
Прогестерон
160 грн.
β-хоріонічний гонадотропін людини загальний (β-ХГЛ загальний)
220 грн.
Пакет №04.03."Індекс НОМА" (глюкоза, інсулін, індекс НОМА-IR)
220 грн.
Інсулін
175 грн.
Пакет №01.06."Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.)
400 грн.
Пакет №01.07."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 заг., Т4 віл., Т3 заг., Т3 віл.)
600 грн.
Пакет №01.03."Діагностика аутоімунного тиреоїдиту" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО, АТ ТГ)
620 грн.
Пакет №01.15."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО)
520 грн.
Пакет №01.11."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ ТПО)
400 грн.
Антитіла до тиреоперексидази (АТ ТПО, anti-ТРО)
150 грн.
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ)
160 грн.
Тиреотропний гормон (ТТГ)
150 грн.
Тиреоглобулін (ТГ)
160 грн.
Тироксин вільний (Т4 вільний)
150 грн.
Тироксин загальний (Т4 загальний)
150 грн.
Трийодтиронин вільний (Т3 вільний)
150 грн.
Трийодтиронин загальний (Т3 загальний)
150 грн.
Пакет №03.02."Функціональний стан кори надниркової залози" (ДГЕА-С, кортизол, Т заг., ГСПГ)
520 грн.
17-α-оксіпрогестерон (17-α-ОНР)
150 грн.
Кортизол в сироватці
230 грн.
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С, DHEA-s)
180 грн.
Пакет №06.02."Жіноча онкологічна панель (повний)" (ТГ, кальцитонін, СА 15-3, СА 19-9, СА-125, НЕ-4, індекс ROMA, РЕА)
820 грн.
Пакет №06.05."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, РЕА, АФП онко, ПСА віл., ПСА заг., відношення ПСА віл./заг.)
1000 грн.
HE-4, онкомаркер яєчників
410 грн.
Пакет №06.06."Онкоризик щитоподібної залози" (тиреоглобулін, кальцитонін)
450 грн.
Кальцитонін
270 грн.
СА - 125 (онкомаркер яєчників)
210 грн.
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)
180 грн.
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)
180 грн.
СА 15-3 (онкомаркер молочної залози)
220 грн.
СА 19-9 (онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура)
220 грн.
α-фетопротеін онко (АФП-онко)
180 грн.
Раково-ембріональний антиген (CEA, РЕА)
185 грн.
Пакет №06.04. "Раня діагностика раку яєчників" (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA)
500 грн.
Пакет №06.01."Жіноча онкологічна панель" (ТГ, СА 15-3, СА 19-9, СА-125, НЕ-4, індекс ROMA, РЕА)
1260 грн.
Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., відношення ПСА віл./ПСА заг.)
300 грн.
Антитіла IgG до Opisthorchis falineus (Опісторхоз)
165 грн.
Антитіла IgG до Trichinella spiralis (Трихінельоз)
165 грн.
Антитіла IgG до Echinococcus granulosu (Ехінокок)
165 грн.
Пакет №10.05."Гельмінти IgG" (Echinococcus granulosu, Trichinella spiralis, Opisthorchis falineus, Tocsocara canis)
250 грн.
Пакет №10.03."Паразитарний" (IgG до Echinococcus granulosu, Trichinella spiralis, Opisthorchis falineus, Tocsocara canis, Ascaris lumbrikoides, АТ сумарні до Giardia lamblia
1100 грн.
Антитіла сумарні до Lamblia intestinalis (Лямбліоз, Giardia Lamblia)
150 грн.
Антитіла IgG до Tocsocara canis (Токсокароз)
150 грн.
Антитіла IgG до Ascaris lumbrikoides (Аскаридоз)
150 грн.
Антитіла сумарні до Helicobacter pylori (Хелікобактеріоз, IgA+M+G до Helicobacter pylori)
180 грн.
Імуноглобулін Е (IgЕ, сироватка)
155 грн.
Антитіла до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2)
300 грн.
Антитіла IgG до нуклеарного (пізнього, ядерного) антигену вірусу Епштейн-Барр (anti-VEB-VCA-IgG)
160 грн.
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi
240 грн.
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi
240 грн.
Антитіла IgМ до Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз)
150 грн.
Авідність антитіл lgG до вірусу простого герпесу 1/2 (HSV 1/2, авідність lgG)
200 грн.
Антитіла IgА до Mycoplasma hominis (Мікоплазмоз)
155 грн.
Антитіла IgG до Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз)
150 грн.
Пакет №08.05."TORCH IgG,IgM+Chlamydia trachomatis" (IgM та IgG до HSV 1/2, CMV TOXO; IgА та IgG до Chlamydia trachomatis")
920 грн.
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV, IgM)
190 грн.
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV, IgG)
190 грн.
Авідність антитіл lgG до цитомегаловірусу (CMV, lgG авідність)
200 грн.
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis (Хламідіоз)
170 грн.
Антитіла IgG до капсидного (раннього) антигену вірусу Епштейн-Барр (anti-IgG VEB-VCA)
170 грн.
Антитіла IgM до капсидного (раннього) антигену вірусу Епштейн-Барр (anti-IgM VEB-VCA)
170 грн.
Пакет №09.06."Урогенітальний" (IgG к Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis)
370 грн.
Антитіла IgM до вірусу герпесу 1/2 (HSV 1/2, герпевірус-людини 1/2 типів)
155 грн.
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 (HSV 1/2)
155 грн.
Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum (Уреаплазмоз)
155 грн.
Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis (Трихомоніаз)
150 грн.
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis (Мікоплазмоз)
155 грн.
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis (Хламідіоз)
155 грн.
Антитіла IgA до Ureaplasma urealyticum (Уреаплазмоз)
155 грн.
Антитіла IgA до Trichomonas vaginalis (Трихомоніаз)
155 грн.
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis (Хламідіоз)
155 грн.
ПЛР. Пакет №08.25."Герпевірусна інфекція" (кількісне визначення, зішкріб, слина, кров, 1. CMV, 2. HSV 1/2 типів, 3.HHV 6)
440 грн.
ПЛР. Пакет №08.25."Герпевірусна інфекція" (якісне визначення, зішкріб, слина, кров, 1. CMV, 2. HSV 1/2 типів, 3.HHV 6)
420 грн.
ПЛР. Пакет №08.24."Герпес комплекс (повний)" (кількісне визначення, зішкріб, слина, кров, 1. CMV, 2. HSV 1/2 типів, 3. VZV, 4. HHV 6 тип)
760 грн.
ПЛР. Пакет №08.24."Герпес комплекс (повний)" (якісне визначення, зішкріб, слина, кров, 1. CMV, 2. HSV 1/2 типів, 3. VZV, 4. HHV 6 тип)
580 грн.
ПЛР. HHV 6. Вірус герпеса людини 6 тип (кількісне визначення, зішкріб, слина, кров)
260 грн.
ПЛР. HHV 6. Вірус герпеса людини 6 тип (якісне визначення, зішкріб, слина, кров)
170 грн.
ПЛР. Фемофлор-Скрін (Флороценоз, мікрофлора піхви: ЗБМ, Lactobacillus spp., Gardnarella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma spp., Candida, Mycoplasma hominis/genitalium, Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, CMV)
1280 грн.
ПЛР. Вірус Епштейн-Барр (VEB) (кількісне визначення, букальний, у/г зішкріб, слина, кров)
260 грн.
ПЛР. Вірус Епштейн-Барр (VEB) (якісне визначення, букальний, у/г зішкріб, слина, кров)
170 грн.
ПЛР. Андрофлор-Скрін (Андроценоз: загальна бактеріальна маса, Lactobaccilus spp., Ureaplasma spp., Candida spp., Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp., Mycoplasma hominis/genitalium, Staphylococcus spp./streptococcus spp, Garednerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae.
1160 грн.
ПЛР. Фемофлор 16 (мікрофлора піхви: Lactobacillus spp, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp. Eubacterium spp. Sneathia spp., Leptotrihia spp., Fusobacterium spp. Veilonella spp., Megasphaera spp., Dialister spp. Lachnobacterium spp. Clostridium spp. Mobiluncus spp., Corynebacterium spp. Peptostreptococcus spp. Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp. Mycoplasma genitalium)
1280 грн.
ПЛР. Фемофлор 8 (мікрофлора піхви: Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp.; Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp. Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium. Candida spp)
1050 грн.
ПЛР. Фемофлор 4 (мікрофлора піхви: Lactobacillus spp., анаеробні мікроорганізми, Candida spp)
500 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 31,33 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
280 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 31,33 (якісне визначення, у/г зішкріб)
200 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 16,18 (якісне визначення, у/г зішкріб)
200 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 6,11 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
280 грн.
Квант 21. ПЛР. ВПЛ типи: 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68, 73,82 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
1500 грн.
Квант 12. ПЛР. ВПЛ ВКР типи: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (якісне визначення, у/г зішкріб)
760 грн.
Квант 4. ПЛР. ВПЛ типи: 6,11,16,18 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
400 грн.
Квант 4. ПЛР. ВПЛ типи: 6,11,16,18 (якісне визначення, у/г зішкріб)
300 грн.
ПЛР. Вірус простого герпесу тип 1/2 (HSV 1/2) (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
200 грн.
ПЛР. Вірус вітрянної віспи та оперізуючого герпесу (VVZ) (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
280 грн.
ПЛР. Вірус вітрянної віспи та оперізуючого герпесу (VVZ) (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
170 грн.
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV) (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
260 грн.
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV) (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
170 грн.
ПЛР. Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб, кількісне визначення, Гарднерельоз)
260 грн.
ПЦР. Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення, Гарднерельоз)
170 грн.
ПЛР. Candida albicans (у/г зішкріб, кількісне визначення, Кандідоз)
260 грн.
ПЛР. Candida albicans (у/г зішкріб, якісне визначення, Кандідоз)
170 грн.
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб, кількісне визначення, Гонорея)
260 грн.
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб, якісне визначення, Гонорея)
170 грн.
ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, кількісне визначення, Трихомоніаз)
260 грн.
ПЛР. Treponema pallidum (у/г зішкріб, кількісне визначення, сифіліс)
260 грн.
ПЛР. Treponema pallidum (у/г зішкріб, якісне визначення, сифіліс)
160 грн.
ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, кількісне визначення, Мікоплазмоз)
260 грн.
ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, кількісне визначення, Мікоплазмоз)
260 грн.
ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, кількісне визначення, Хламідіоз)
260 грн.
ПЛР. Пакет №08.23."Герпес комплекс (великий)" (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров. 1. CMV 2. HSV 1/2 типів 3. VZV)
540 грн.
ПЛР. Пакет №08.23."Герпес комплекс (великий)" (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров. 1. CMV 2. HSV 1/2 типів 3. VZV)
430 грн.
ПЛР. Пакет №08.22."Герпес комплекс (малий)" (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров. 1. CMV 2. HSV 1/2 типів)
400 грн.
ПЛР. Пакет №09.04."Урогенітальний (повний)" (кількісне визначення, у/г зішкріб, 1. Gardnerella vaginalis 2. Mycoplasma genitalium 3. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 4. Trichomonas vaginalis 5. Chlamydia trachomatis 6. Mycoplasma hominis 7. Neisseria gonorrhoeae 8. Candida albicans 9. CMV 10. HSV 1/2 типів 11. ВПЛ 16,18 типів)
900 грн.
ПЛР. Пакет №09.04."Урогенітальний (повний)" (якісне визначення, у/г зішкріб, 1. Gardnerella vaginalis 2. Mycoplasma genitalium 3. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 4. Trichomonas vaginalis 5. Chlamydia trachomatis 6. Mycoplasma hominis 7. Neisseria gonorrhoeae 8. Candida albicans 9. CMV 10. HSV 1/2 типів 11. ВПЛ 16,18 типів)
1000 грн.
ПЛР. Пакет №09.03."Урогенітальний (великий)" (кількісне визначення, у/г зішкріб. 1. Gardnerella vaginalis 2. Mycoplasma genitalium 3. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 4. Trichomonas vaginalis 5. Chlamydia trachomatis 6. Mycoplasma hominis 7. Neisseria gonorrhoeae 8. Treponema pallidum)
800 грн.
ПЛР. Пакет №09.03."Урогенітальний (великий)" (якісне визначення, у/г зішкріб. 1. Gardnerella vaginalis 2. Mycoplasma genitalium 3. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 4. Trichomonas vaginalis 5. Chlamydia trachomatis 6. Mycoplasma hominis 7. Neisseria gonorrhoeae 8. Treponema pallidum)
800 грн.
ПЛР. Пакет №09.02."Урогенітальний (малий)" (кількісне визначення, у/г зішкріб. 1. Chlamidia trachomatis, 2. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 3. Mycoplasma genitalium
700 грн.
ПЛР. Пакет №09.02."Урогенітальний (малий)" (якісне визначення, у/г зішкріб. 1. Chlamidia trachomatis, 2. Ureaplasma spр (parv.+urea.) 3. Mycoplasma genitalium)
600 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 16,18 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
280 грн.
ПЛР. ВПЛ типи 6,11 (якісне визначення, у/г зішкріб)
200 грн.
Квант 12. ПЛР. ВПЛ ВКР типи: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (кількісне визначення, у/г зішкріб)
830 грн.
ПЛР. Вірус простого герпесу тип 1/2 (HSV 1/2) (кількісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров)
290 грн.
ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення, Трихомоніаз)
170 грн.
ПЛР. Ureaplasma urealyticum/parvum (у/г зішкріб, кількісне визначення, Уреаплазмоз)
260 грн.
ПЛР. Ureaplasma urealyticum/parvum (у/г зішкріб, якісне визначення, Уреаплазмоз)
160 грн.
ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визначення, Мікоплазмоз)
160 грн.
ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначеня, Мікоплазмоз)
160 грн.
ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначеня, Хламідіоз)
160 грн.
ПЛР. Пакет №08.22."Герпес комплекс (малий)" (якісне визначення, букальній, у/г зішкріб, слина, кров. 1. CMV 2. HSV 1/2 типів)
320 грн.
Виклик медсестри додому
500 грн.

Лабораторні дослідження - один з найбільш інформативних діагностичних методів, що застосовуються в медицині. Клінічні аналізи дають уявлення про патологічні процеси, що відбуваються в організмі, коли вони ще не супроводжуються ніякими симптомами. Лабораторна діагностика застосовується для постановки діагнозу, контролю ефективності лікування, а також в профілактичних цілях.

Здати медичні аналізи в Полтаві можна в «ОН Лаб Полтава». Дослідження в нашому лабораторному пункті проводяться за направленням лікаря або без нього, у зручний для пацієнта час. Лабораторія аналізів в Полтаві оснащена сертифікованим обладнанням і високоякісними хімічними реактивами, що гарантує швидкий і точний результат досліджень.

Види аналізів в «ОН Лаб Полтава»

У лабораторії в Полтаві «ОН Лаб Полтава» пацієнт може здати аналізи в комфортних умовах за попереднім записом. Види аналізів в «ОН Лаб Полтава»:

 • аналізи крові (дорослі і діти з 14 років);
 • ПЛР-тест на сovid-19 (дорослі і діти з семи років). Проводиться шляхом взяття мазка з носоглотки.

У нашому пункті також проводиться забір біоматеріалу для аналізів:

 • сечі;
 • калу;
 • сперми (забір матеріалу проводиться поза пунктом).

Результати лабораторних аналізів в Полтаві в «ОН Лаб Полтава» пацієнт отримує на пошту або іншим зручним для нього способом. Дізнатися ціни на аналізи в лабораторії можна по вказаному телефону або на сайті.

Наші переваги
Цілодобова підтримка пацієнтів
Комфортні умови здачі
Онлайн оплата на сайті
Всі відділення лабораторії

Адреса: Полтава, вул. Пушкіна, 47

Приймаємо: ПН-НД 7:30 - 15:00
Запис по телефону: 0800 30 30 17 цiлодобово
Підготовка до аналізів

Результати дослідження крові залежать від фізіологічного стану людини в період здачі аналізу. Тому перед проведенням біохімічних, гормональних, гематологічних та комплексних імунологічних аналізів крові бажано дотримуватися загальних правил підготовки до досліджень:

 • Кров рекомендується здавати вранці, натщесерце (бажано не приймати їжу за 8 годин до дослідження, але голодування понад 14 годин не рекомендується). Напередодні важливо уникати харчових перевантажень організму. Пити воду можна у звичайній кількості, а від вживання алкогольних напоїв слід утриматися. Як мінімум за годину до дослідження необхідно відмовитися від куріння. Напередодні дослідження важливо виключити фізичні і емоційні перевантаження організму.
 • За 10-20 хвилин до здачі аналізу крові рекомендується відпочити, бажано посидіти. Для цього бажано прийти в медичний центр заздалегідь.
 • При прийомі лікарських препаратів слід проконсультуватися з лікарем про можливість перерви в прийомі ліків перед дослідженням і про тривалість цієї перерви, якщо вона можлива.
 • Небажано здавати аналіз крові після інструментального обстеження, фізіотерапевтичних і інших медичних процедур.
 • Якщо лабораторне дослідження крові проводиться кілька разів, в якості контролю динаміки перебігу захворювання, для найбільш точних результатів слід здавати його в однакових умовах (в одній лабораторії, в один час доби).

Екстрені дослідження і тести на інфекції, до яких неможливо підготуватися з дотриманням всіх правил, бажано здавати натщесерце (не їсти за 4-6 годин до дослідження). Глюкозотолерантний тест також здається вранці натщесерце (голодувати потрібно не менше 12, але не більше 16 годин).

Строго натщесерце, після 12-14 годин голодування, здається кров для визначення параметрів ліпідного профілю:

 • холестеролу;
 • ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ);
 • ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ);
 • ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ);
 • тригліцеридів;
 • аполіпопротеїну А1;
 • аполіпопротеїну В;
 • ліпопротеїну.

За 1-2 дні до збору сечі важливо виключити фактори, які можуть змінити результати аналізу:

 • продукти, які можуть змінити колір сечі (наприклад, яскраво забарвлені фрукти, овочі і страви з них, копченості, солодке і маринади);
 • алкоголь, прийом вітамінів, біодобавок, діуретиків;
 • серйозні фізичні навантаження, баню і сауну.

Менструація, інфекційне захворювання з підвищенням температури або значне підвищення артеріального тиску - є причиною для перенесення терміну здачі аналізу.

Сеча збирається в одноразові стерильні ємності, доступні в будь-якій аптеці. До початку сечовипускання необхідно провести гігієну зовнішніх статевих органів.

Існує кілька видів аналізів сечі:

 • аналіз сечі по Нечипоренко;
 • загальноклінічний аналіз сечі;
 • бактеріологічний аналіз сечі.

Для аналізу сечі по Нечипоренко збирається середня порція ранкової сечі відразу після сну. Сечу збирають в спеціальний посуд, який можна купити в аптеці.

Перед збором сечі зробити туалет зовнішніх статевих органів. Жінки проводять туалет у напрямку спереду назад слабким мильним розчином. Аналіз не проводиться в дні менструації.

Після гігієнічних процедур слід почати сечовипускання в унітаз, потім затримати його і виділити сечу в спеціальний посуд в кількості 10-20 мл. Після цього сечовипускання завершується в унітаз. Зібрана сеча передається в лабораторію для аналізу.

Для загальноклінічного аналізу необхідно зібрати всю ранкову сечу, ретельно перемішати її, і відлити приблизно 50-100 мл в стерильний контейнер. Контейнер слід доставити в лабораторію в максимально короткий терміни, оскільки аналіз повинен бути виконаний протягом 2 годин після збору сечі.

Для бактеріологічного аналізу сечі використовують середню ранкову порцію сечі (в обсязі 10-20 мл), яку збирають в спеціальну ємність з дотриманням умов стерильності і доставляють в медичну лабораторію. Сечу необхідно здати до початку антибактеріальної терапії або через 3 дні після неї.

Перед збором сечі проводиться ретельний туалет зовнішніх статевих органів і області заднього проходу теплою кип'яченою водою. Чоловікам необхідно приділити особливу увагу обробці отвору сечовипускального каналу, а жінкам - піхви. При проведенні туалету можна використовувати дезінфектанти, оскільки при попаданні в пробу вони можуть пригнічувати ріст мікроорганізмів.

За 3-4 дні до аналізу калу слід скасувати прийом проносних препаратів, касторової і вазелінової олії, відмовитися від введення ректальних свічок. Для дослідження не використовується кал, отриманий після клізми або прийому барію (при рентгенівському обстеженні). Кал на кишковий дисбактеріоз збирають до початку лікування хіміотерапевтичними і антибактеріальними препаратами. Збір матеріалу на дослідження бажано проводити до призначення антибіотиків (якщо це неможливо, то тільки через 12 годин після відміни препарату).

Для збору калу використовують стерильне підкладне судно і одноразовий контейнер з кришкою, що загвинчується і ложечкою. Підкладне судно попередньо обробляють дезинфікуючим засобом, ретельно промивають проточною водою і споліскують окропом.

Перед збором аналізу слід помочитися в унітаз, потім шляхом природної дефекації в підкладне судно зібрати випорожнення (при цьому важливо простежити, щоб у нього не потрапила сеча). Після цього кал збирається в одноразовий контейнер, який необхідно щільно закрити, і доставляється в медичний центр протягом 3 годин з моменту збору аналізу. Протягом цього часу матеріал слід зберігати при температурі від + 2 ° С до + 8 ° С, не допускаючи його заморожування.


Пункти ОН Лаб
Ліцензія згідно Наказу МОЗ України № 2005 від 09.10.2019 року

Записатись на прийом

Додані послуги
При оплаті на сайті:
0 грн.
При оплаті в мед. центрі:
0 грн.
 • ПІБ:
 • E-mail:
 • Телефон:
 • Клініка:
 • Відділення:
 • Лікар:
 • Послуга:
 • Сума до оплати: грн.

Задати своє питання

Відгук або пропозиція щодо роботи

Уточнити ціну

Дзвінок в один клік

Subscribe form
Чекліст зі здоров’я
в подарунок за підписку!
На вказаний Вами email було відправлено листа для підтвердження підписки.
Ви вже залишали свої дані.
Сталася помилка.
loading