Representative offices of ON Clinic in Ukraine

Kharkiv (m.Pushkinskaya)
Yaroslava Mudrogo st., 30a 
(057) 719-77-77
Poltava
Nebesnoyi Sotni st., 81 
(0532) 65-35-35
Dnepr
D. Yavornytskoho av., 107a 
(056) 745-88-88
Kharkiv (m.Palace of Sports)
Московский проспект, 257 
(057) 719-7777
Mariupol
Metallurgov st., 29 
(0629) 52-44-44
Nikolaev
Velika Morska st., 74/3 
(0512) 717-111
Odessa
Malaya Arnautskaya st., 56 
(0482) 32-88-88
Sumy
Harkovskaya st., 23 
(0542) 705-777
Uzhgorod
Svobodyi av., 43 
(0312) 45-15-15