ON Clinic representations in Ukraine

Kharkiv
Yaroslava Mudrogo st., 30a 
(057) 719-77-77
Poltava
Nebesnoyi Sotni st., 81 
(0532) 65-35-35
Dnepr
D. Yavornytskoho av., 107a 
(056) 745-88-88
Mariupol
Metallurgov st., 29 
(0629) 52-44-44
Nikolaev
Chkalova st., 91a 
(0512) 717-111
Odessa
Malaya Arnautskaya st., 56 
(0482) 32-88-88
Sumy
Harkovskaya st., 23 
(0542) 705-777