Medical Center

«ON Clinic Sumy»
Harkovskaya st., 23

Patients attendance:

Monday – Friday: 9:00 – 20:00
Saturday: 9:00 – 17:00

Register by phone call:
(0542) 705-777
24 hours

Attendance is carried out
by previous
phone appointment.
Directions to ON Clinic Sumy

Stop: Аutostation

  • trolleybus № 1: Belopolskoe shosse - Khimprom (get off at Sumselmash bus stop);
  • trolleybus № 2: Auto station - Kerameya (get off at Sumselmash bus stop);
  • minibus №13 Kalinovaya Str. - Belopolskoe shosse Str.- Illinskaya Str. – Pokrovskaya Str. – Kharkovsaya Str. - M. Lushpa prospekt - Cherepin Str. (get off at Sumselmash bus stop);
  • minibus № 56 Belopolskoe shosse Str - Illinskaya Str - Pokrovskaya Sq.- Kharkovsaya Str - Parkova Str. - Borova Str. - Rimsky - Korsakov Str. – Augustovskaya Str. - Akhtyrskaya Str. (get off at Sumselmash bus stop);

Stop: Аirport

  • № 3 Kirova Str. – PetropavlovsayaStr. - Pokrovskaya Sq - Kharkovsaya Str - M. Lushpa prospet – Cherepin Str. (get off at Sumselmash bus stop);
  • № 4 Kirova Str. – PetropavlovsayaStr. - Pokrovskaya Sq - Kharkovsaya Str – Boguna Str. – Parkovaya Str – Borovaya Str - Rimsky - Korsakov Str. – Augustovskaya Str. - Akhtyrskaya Str - Akhtyrskaya Str (get off at Sumselmash bus stop);

Stop: railway station

  • bus № 61 Baumana Str. – 8 Marta tr. – Metallurgov Str. – Levanevskogo Str. – Privokzalnaya Sq – Krasnozvezdnaya Str. - Cherepin Str. - M. Lushpa prospekt - Kharkovsaya Str – Boguna Str - Parkovaya Str – Borovaya Str - Rimsky - Korsakov Str. – Augustovskaya Str. - Akhtyrskaya Str - Akhtyrskaya Str (get off at Sumselmash bus stop);
  • minibus № 2 Kovpaka Str. – Kurskaya Str. - Metallurgov Str. – Levanevskogo Str. – Privokzalnaya Sq - Privokzalnaya Str. – Troitskaya Str. - Krasnozvezdnaya Str - Cherepin Str. - M. Lushpa prospekt - Kharkovsaya Str – SKD Str. – K. Zelenko Str. – Prokofieva Str. (get off at Lushpa ave. bus stop);
  • minibus № 53 2 Severnaya Str. – Slobodskaya Str. - Metallurgov Str. – Levanevskogo Str. – Privokzalnaya Sq - Troitskaya Str. – Geroev Stalingrada Str. - Kharkovsaya Str – SKD Str.- Prokofieva Str. – Kirova Str (get off at Sumselmash bus stop)

Landmark: Billa Supermarket, Glamur restaurant (the clinic is behind the restaurant, on the right of Billa).

ON Clinic in other cities of Ukraine

Kharkiv
Yaroslava Mudrogo st., 30a 
(057) 719-77-77
Poltava
Nebesnoyi Sotni st., 81 
(0532) 65-35-35
Dnepr
D. Yavornytskoho av., 107a 
(056) 745-88-88
Mariupol
Metallurgov st., 29 
(0629) 52-44-44
Nikolaev
Chkalova st., 91a 
(0512) 717-111
Odessa
Malaya Arnautskaya st., 56 
(0482) 32-88-88
Sumy
Harkovskaya st., 23 
(0542) 705-777
Uzhgorod
Svobodyi av., 43 
(0312) 45-15-15, 050 401 15 15
1 click call